top of page

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

CZY MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE W SZKOLE?

Zapraszamy:)
Najlepiej umówić się wcześniej. Chcemy mieć dla Ciebie czas

CZY COLLEGIUM ARTES TO SZKOŁA ARTYSTYCZNA ?

Nie jesteśmy szkołą o profilu artystycznym. Przyjmujemy dzieci bez względu na ich uzdolnienia i zainteresowania,  ale ... . W każdym dziecku staramy się rozbudzić ciekawość do odkrycia i rozwijania swoich mocnych stron i talentów czyli z łacińskiego "artes" z angielskiego "skills" - naturalnych zdolności, kompetencji, umiejętności ...

Pomagają nam w tym kreatywne zajęcia: plastyczne, muzyczne, filmowe i medialne, spotkania ze sztuką, artystami i twórcami - czyli znowu "artes" w swoim drugim znaczeniu sztuki i twórczości.

Oprócz tego jest u nas równie wiele matematyki, robotyki i przedsiębiorczości !

JAKI JEST PLAN ZAJĘĆ?

Ramowy plan zajęć znajduje się na stronie w zakładce ZAJĘCIA. Jest to zarys przebiegu naszego dnia
w szkole. Różne aktywności wymagają większej lub mniejszej ilości czasu. Nasz czas jest elastyczny i bardziej spersonalizowany. Nie widzimy konieczności przerywania jakiejś aktywności gdy dzieci pracują z zaangażowaniem, ani przeciągania czegoś co można zakończyć w krótkim czasie. Dzieci uczą się na różne sposoby i pracują w różnym tempie. Wykorzystujemy to podczas planowania i realizowania zajęć.

CZY COLLEGIUM ARTES JEST ZWIĄZANE Z JAKIMŚ ŚWIATOPOGLĄDEM?

Stwarzamy warunki do zrozumienia i docenienia naszej kultury, tradycji, wartości oraz do poznawania i szanowania odmienności różnych kultur.

CZY DZIECKO PORADZI SOBIE W INNEJ SZKOLE JEŚLI ZAJDZIE POTRZEBA ZMIANY PLACÓWKI?

CA realizuje program zgodny z wytycznymi MEN. Taki sam jaki jest realizowany w każdej szkole.

CZY MONITORUJEMY POSTĘPY UCZNIA JEŻELI NIE MA OCEN?

Monitorowanie postępów dziecka to obserwacja przez nauczycieli podczas różnych aktywności. Rodzice otrzymują informacje o sukcesach oraz obszarach, które wymagają wsparcia.
W CA nie ma ocen. Diamenty są formą motywowania uczniów i są przydzielane za podejmowanie wyzwań. Dzieci znają cele, sposób realizowania wyzwań, czas w którym powinny je podjąć.
Uczą się planowania swojej drogi i odpowiedzialności za podjęte decyzje.
Sukcesy z poszczególnych obszarów uświadamiają im mocne strony oraz te nad którymi warto popracować.

KIEDY MOŻNA ZAPISAĆ DZIECKO DO CA?

Rodzice w każdym momencie roku szkolnego mogą zapisać swoje dziecko do naszej szkoły o ile posiadamy wolne miejsca w danej klasie. Nabór trwa cały rok.

O CO CHODZI Z KRÓLOWĄ, ZDOBYWCAMI WIEDZY I LENIWUSEM NIEUKUSEM

Nauka to przygoda. U nas program został zamieniony w grę, której fabuła opiera się na tych postaciach. Poszczególne wyzwania zawierają treści niezbędne do realizowania podstawy programowej. 
Uczniowie - Zdobywcy wiedzy podejmują wyzwania dzięki którym pomagają Królowej Wiedzy Ogromnej odzyskać wykradzioną księgę wiedzy. Z pałacu wykradł ją Leniwus Nieukus:) Za podejmowane wyzwania KWO nagradza Zdobywców diamentami, super i mega diamentami. 
Gra toczy się o radość uczenia, chęć zdobywania coraz to nowych kompetencji i poznawanie siebie. Po prostu trochę magii i frajdy w zdobywaniu wiedzy.

 Z JAKICH PODRĘCZNIKÓW KORZYSTAJĄ UCZNIOWIE ?

Nie korzystamy z gotowych podręczników. Dostępne podręczniki według nas nie uwzględniają różnic między uczniami. Nie wykorzystują zainteresowań, indywidualnych potrzeb i możliwości każdego.

 Opracowujemy treści i wyzwania dostosowane do indywidualnych możliwości poszczególnych uczniów i oddziałów. Każdy uczeń ma swój segregator w którym znajdują się karty sukcesów i  karty wyzwań. Co miesiąc nauczyciel przygotowuje taką kartę wraz z wyzwaniami . Dzięki niej uczeń wie co powinien w danym miesiącu osiągnąć, jakie kompetencje wypracować.

CZY COLLEGIUM ARTES TO SZKOŁA OŚMIOLETNIA ?

Nasza szkoła tak jak każda szkoła podstawowa w Polsce jest szkołą ośmioletnią. Polskie prawo oświatowe nie przewiduje aby szkoła podstawowa była mniej niż ośmioletnia (Ustawa Prawo Oświatowe 14.10.216 - Art 18 punkt 1 podpunkt 1). Oznacza to, że tworząc Collegium Artes musieliśmy naszą koncepcję tworzyć tak, aby uczniowie od początku do ukończenia podstawowej edukacji mogli uczyć się w naszej szkole. Dokumentacja składana w Kuratorium Oświaty, założenia programowe, kadra itp. obejmują cały ośmioletni okres nauki w szkole podstawowej, którą to kończy ,,egzamin ośmioklasisty”.

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o kontakt.

Kotwica 1
bottom of page