top of page

EDUKACJA DOMOWA

Bardzo dobrze rozumiemy rodziców,
decydujących się na edukację swoich dzieci poza szkołą!

 

Nasza szkoła może spełniać rolę przyjaznej placówki macierzystej,
w której dzieci uczące się na co dzień w domu mogą bywać, zdawać okresowe egzaminy, uzyskiwać wsparcie, korzystać z naszych zasobów
i nie tylko...

Zapraszamy uczniów z edukacji domowej
do zapisania się do naszej szkoły

całoroczne wsparcie merytoryczne

możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach szkoły stacjonarnej

przyjazna formuła egzaminów

możliwość uczestnictwa w wydarzeniach szkolnych dająca poczucie przynależności do społeczności

Edukacja domowa z Collegium Artes

 

Jaki zakres materiału obowiązuje uczniów?

Wyłącznie podstawa programowa.

Gdzie będą się odbywały egzaminy? W jakiej formie?

W siedzibie szkoły. Będą miały formę spotkania, zabawy, obserwacji. Bez niepotrzebnego napięcia i stresu.

Kiedy będą się odbywały egzaminy?

Będzie to ustalone z rodzicami, kiedy zgłoszą gotowość do sprawdzenia wiedzy ich dzieci.

Czy obowiązują podręczniki?

Nie. Oczekujemy określonych kompetencji. Bez znaczenia jest jak dziecko zdobywa daną umiejętność. Zakres kompetencji określa podstawa programowa.

Czy "egzamin" to jedyny kontakt ze szkołą?

Nie. Nasza koncepcja zakłada wiele działań, w których będą mogli uczestniczyć uczniowie edukacji domowej. Również rodzice będą zapraszani na organizowane warsztaty i konferencje.

Kiedy można zgłaszać dzieci?

W dowolnym momencie roku szkolnego.

Co zrobić, aby zapisać dziecko?

1. Podjąć decyzję o zgłoszeniu dziecka do CA.

2. Złożyć:

- Wniosek o przyjęcie do szkoły.

- Podanie, że chcemy spełniać obowiązek szkolny poza szkołą.

- Zobowiązanie, że dziecko stawi się na egzamin klasyfikacyjny.

-  Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków do nauki.

Prowadzimy rekrutację do klas 0-3
w trybie edukacji domowej

Domówka w szkole?

IMG_20211005_093228.jpg
IMG_20220201_104230.jpg

"Domówka w szkole" to nasza autorska koncepcja regularnych zajęć grupowych dla dzieci na co dzień uczących się w domu. Praca w zespole, interakcje, relacje, nauka współpracy to elementy, których  niezwykle trudno doświadczyć pracując samodzielnie bądź w znacznie ograniczonym otoczeniu. Zajęcia stacjonarne nie tylko uatrakcyjnią program nauki Twojego dziecka, a także pozowolą mu nawiązać relacje z równieśnikami.

Rekrutacja do grupy stacjonarnej na rok 2022/23 dla klas 0-3

W przypadku zebrania się grupy chętnych, raz w tygodniu w Collegium Artes
będą odbywały się zajęcia grupowe dla dzieci z edukacji domowej.

bottom of page