EDUKACJA DOMOWA

Działania CA zmierzają w kierunku budowania w uczniach świadomości czego , kiedy i jak się uczyć. Od początku uczą się formułować, wyznaczać i realizować swoje cele. Sami podejmują odpowiedzialność za swoją naukę.

Rozumiemy rodziców, decydujących się na edukację poza szkołą.

Zapraszamy tych, którzy chcą zapisać swoje dzieci w ramach edukacji domowej do klas 0-3.
Jaki zakres materiału obowiązuje uczniów?

Wyłącznie podstawa programowa.

Gdzie będą się odbywały egzaminy? W jakiej formie?

W siedzibie szkoły. Będą miały formę spotkania, zabawy, obserwacji. Bez niepotrzebnego napięcia i stresu.

Kiedy będą się odbywały egzaminy?

Będzie to ustalone z rodzicami, kiedy zgłoszą gotowość do sprawdzenia wiedzy ich dzieci.

Czy obowiązują podręczniki?

Nie. Oczekujemy określonych kompetencji. Bez znaczenia jest jak dziecko zdobywa daną umiejętność. Zakres kompetencji określa podstawa programowa.

Czy "egzamin" to jedyny kontakt ze szkołą?

Nie. Nasza koncepcja zakłada wiele działań, w których będą mogli uczestniczyć uczniowie edukacji domowej. Również rodzice będą zapraszani na organizowane warsztaty i konferencje.

Kiedy można zgłaszać dzieci?

W dowolnym momencie roku szkolnego.

Co zrobić, aby zapisać dziecko?

1. Podjąć decyzję o zgłoszeniu dziecka do CA.

2. Złożyć:

- Wniosek o przyjęcie do szkoły.

- Podanie, że chcemy spełniać obowiązek szkolny poza szkołą.

- Zobowiązanie, że dziecko stawi się na egzamin klasyfikacyjny.

-  Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków do nauki.

Kontakt