Woman Tutoring Child
Woman Tutoring Child

NASZE ZAJĘCIA

Wyzwania to nasza specjalność

Dzieci uczą się interdyscyplinarnie i kontekstowo. Dzięki temu rozumieją w jaki sposób wiedza z różnych obszarów łączy się i jak ją można wykorzystywać. Każdy uczy się inaczej i potrzebuje innych metod, narzędzi, inspiracji i wsparcia.Tworzymy środowisko, w którym każdy z naszych uczniów może rozwijać swój potencjał.


GRYWALIZACJA (gamifikacja). Zastosowanie mechanizmów z gier pozwala na zindywidualizowanie procesu uczenia poprzez dochodzenie do celu różnymi ścieżkami wybieranymi indywidualnie przez ucznia zgodnie z jego poziomem wiedzy, zainteresowaniami, talentem, chęcią rozwoju. Program został zamieniony w grę z fabułą w której dzieciom w zdobywaniu doświadczenia i wiedzy towarzyszy Królowa Wiedza Ogromna, niestety nieco przeszkadza Leniwus Nieukus:-)

Zamiana nauki w grę :

- daje możliwość wyboru

-daje dziecku szansę podejmowania kolejnych prób

-uczy współpracy

-stymuluje do myślenia logicznego i strategicznego

- brak ocen, dzieci osiągają wyniki adekwatne do indywidualnych możliwości 


FILOZOFIA - to cykl warsztatów które uczą pytać, definiować, dociekać, zastanawiać się, dążyć i drążyć, dyskutować , mieć własne zdanie, szanować zdanie innych


JĘZYK MIGOWY - ten jezyk 3D rozwija: wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne, logiczne myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową. Uczy świadomości swojego ciała, uspokaja, łagodzi stres,

jest wspaniałą zabawą


POKAZY EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE - to comiesięczne prezentacje, dzięki którym uczniowie mają możliwość poznania artystów prezentujących różne dziedziny sztuki. 

Ogromną wartością tych spotkań jest możliwość aktywnego uczestnictwa w części warsztatowej.


ROCZNE PROJEKTY ARTYSTYCZNE- w klasach I-IV uczniowie realizują projekty, które pozwolą im na poznanie i spróbowanie swoich możliwości w różnych dziedzinach. W V klasie zadecydują  o swojej "specjalizacji" wybierając te obszary, które najbardziej im odpowiadają. Efektem tych corocznych projektów będą: wystawy, pokazy, koncerty, prezentacje, przedstawienia etc.

 

+48 881 601 007

  • Instagram
  • Facebook

©2020 by SZKOŁA PODSTAWOWA COLLEGIUM ARTES.