JAK WYGLĄDA NASZ DZIEŃ

Wyzwania to nasza specjalność!

            Godzina   8 do 9

               

Dzieci mają czas na swobodną zabawę, rozmowy, czy po prostu poranną drzemkę:) 

Jest to także moment na wspólne zaplanowanie dnia.

            Godzina 9 do 12:30

Czas zajęć obowiązkowych. W ramach tych zajęć realizowana jest tzw. podstawa programowa. Rozkład zajęć i czas trwania lekcji, przerwy określa nauczyciel, w zależności od potrzeb klasy. W tych godzinach jest też czas na śniadanie.

            Godzina 12:30 do 13:30

Czas wolny i obiad.

            Godzina 13:30 do 14:30

Zajęcia rozwojowe wynikające z koncepcji CA.

Są to m.in. filozofia, język migowy, pokazy artystyczne, warsztaty etc ( część opisów - zobacz poniżej)

            Godzina 14:30 do.......

Zajęcia nieobowiązkowe oraz czas kreatywnej nudy dla dzieci, które jeszcze pozostają w szkole.

Dzieci uczą się interdyscyplinarnie i kontekstowo. Dzięki temu rozumieją w jaki sposób wiedza z różnych obszarów łączy się i jak ją można wykorzystywać. Każdy uczy się inaczej i potrzebuje innych metod, narzędzi, inspiracji i wsparcia. 

GRYWALIZACJA (gamifikacja).

Zastosowanie mechanizmów z gier pozwala na zindywidualizowanie procesu uczenia poprzez dochodzenie do celu różnymi ścieżkami wybieranymi indywidualnie przez ucznia zgodnie z jego poziomem wiedzy, zainteresowaniami, talentem, chęcią rozwoju. Program został zamieniony w grę, z fabułą w której dzieciom w zdobywaniu doświadczenia i wiedzy towarzyszy Królowa Wiedza Ogromna, niestety nieco przeszkadza Leniwus Nieukus:-)

Zamiana nauki w grę :

- daje możliwość wyboru

- daje dziecku szansę podejmowania kolejnych prób

- uczy współpracy

- stymuluje do myślenia logicznego i strategicznego

- brak ocen, dzieci osiągają wyniki adekwatne do indywidualnych możliwości 


FILOZOFIA - to cykl warsztatów, które uczą pytać, definiować, dociekać, zastanawiać się, dążyć i drążyć, dyskutować , mieć własne zdanie, szanować zdanie innych.


JĘZYK MIGOWY - ten język 3D rozwija: wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne, logiczne myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową. Uczy świadomości swojego ciała, uspokaja, łagodzi stres,

jest wspaniałą zabawą.


POKAZY EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE - to comiesięczne prezentacje, dzięki którym uczniowie mają możliwość poznania artystów prezentujących różne dziedziny sztuki. 

Ogromną wartością tych spotkań jest możliwość aktywnego uczestnictwa w części warsztatowej.


ROCZNE PROJEKTY ARTYSTYCZNE- w klasach I-IV uczniowie realizują projekty, które pozwolą im na poznanie i spróbowanie swoich możliwości w różnych dziedzinach. W V klasie zadecydują  o swojej "specjalizacji" wybierając te obszary, które najbardziej im odpowiadają. Efektem tych corocznych projektów będą: wystawy, pokazy, koncerty, prezentacje, przedstawienia etc.