top of page

EDUKACJA DOMOWA

Bardzo dobrze rozumiemy rodziców
decydujących się na edukację swoich dzieci poza szkołą!

 

Nasza szkoła może spełniać rolę przyjaznej placówki macierzystej,
w której dzieci uczące się na co dzień w domu mogą bywać, zdawać okresowe egzaminy, uzyskiwać wsparcie, korzystać z naszych zasobów
i nie tylko...

Zapraszamy uczniów z edukacji domowej
do zapisania się do naszej szkoły

całoroczne wsparcie merytoryczne

możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach szkoły stacjonarnej

przyjazna formuła egzaminów

możliwość uczestnictwa w wydarzeniach szkolnych dająca poczucie przynależności do społeczności

Edukacja domowa z Collegium Artes

 

Jaki zakres materiału obowiązuje uczniów?

Wyłącznie podstawa programowa.

Gdzie będą się odbywały egzaminy dla uczniów z edukacji domowej? W jakiej formie?

Egzaminy dla uczniów z edukacji domowej będą się odbywały w siedzibie naszej szkoły. Będą miały formę spotkania, zabawy, obserwacji. Bez niepotrzebnego napięcia i stresu.

Kiedy będą się odbywały egzaminy dla uczniów z edukacji domowej?

Będzie to ustalone z rodzicami, kiedy zgłoszą gotowość do sprawdzenia wiedzy ich dzieci.

Czy uczniów z edukacji domowej obowiązują podręczniki?

Nie. Oczekujemy określonych kompetencji. Bez znaczenia jest jak dziecko zdobywa daną umiejętność. Zakres kompetencji określa podstawa programowa.

Czy "egzamin" to jedyny kontakt ze szkołą?

Nie. Nasza koncepcja zakłada wiele działań, w których będą mogli uczestniczyć uczniowie edukacji domowej. Również rodzice będą zapraszani na organizowane warsztaty i konferencje.

Kiedy można zapisać dziecko do edukacji domowej w szkole podstawowej Collegium Artes?

W dowolnym momencie roku szkolnego.

Co zrobić, aby zapisać dziecko uczące się w edukacji domowej do szkoły Collegium Artes?

1. Podjąć decyzję o zgłoszeniu dziecka do CA.

2. Złożyć:

- Wniosek o przyjęcie do szkoły.

- Podanie, że chcemy spełniać obowiązek szkolny poza szkołą.

- Zobowiązanie, że dziecko stawi się na egzamin klasyfikacyjny.

-  Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków do nauki.

Prowadzimy rekrutację do klas 0-4
w trybie edukacji domowej

bottom of page