top of page
collegium_artes_logotyp_color.png

Kameralna, niepubliczna, stacjonarna
Szkoła Podstawowa w Puszczykowie

RSPO: 278447

Uczymy kompetencji. Pielęgnujemy emocje. 

20220402_105021.jpg

Artes - czyli nasza koncepcja

Łacińskie słowo Artes, które inspiruje naszą nazwę ma dwojakie znaczenie.
Oznacza zarówno sztukę i twórczość jak i umiejętności, zdolności i kompetencje (ang. skills).

 

W Collegium Artes staramy się wzmacniać naturalne zdolności, kompetencje i predyspozycje naszych uczniów za pomocą kontaktu z twórczością i sztuką oraz artystami i twórcami. Dzieci w naszej szkole nieustannie tworzą i kreują, nawet wtedy, gdy akurat kodują lub programują Ozobota. 

collegium_artes_sygnet_white.png

Collegium Artes to kameralna szkoła z autorską koncepcją, która nie tylko jest miejscem uczenia się i wykorzystywania zdobytych umiejętności, ale przede wszystkim odkrywania, rozwijania i realizowania pasji.

 

Podstawa programowa nie jest celem, a środkiem do wspierania rozwoju dziecka.

Dajemy dzieciom prawo do pytań, popełniania błędów, samodzielnego dochodzenia i rozwiązywania problemów. Jesteśmy po to, aby wyzwolić w dziecku poczucie ciekawości poznawania świata, tak aby samo szukało odpowiedzi.

Czy jesteśmy szkołą alternatywną?

Na pewno jesteśmy alternatywą dla tych którzy szukają szkoły innej niż ta którą oferuje nasz system edukacji. Czerpiemy z różnych systemów edukacyjnych i tworzymy taki który będzie najbardziej przyjazny Twojemu dziecku. Collegium Artes to Szkoła tutaj, teraz, dla Ciebie, dla przyszłości Twojego dziecka.

 

Program zamieniliśmy w grę.

Dzięki zastosowaniu schematów z gier  nauka staje się dla uczniów wyzwaniem.
Mają określony cel, od ich decyzji, zaangażowania zależy jak i kiedy go osiągną.
Gamifikacja jest metodą która wykorzystujemy w codziennej pracy z dziećmi

Projekty artystyczne

Działania artystyczne aktywizują różne obszary i wspierają procesy uczenia się. Nasza koncepcja zakłada realizowanie rocznych projektów artystycznych, podczas których uczniowie mają możliwość spróbowania swoich możliwości w różnych dziedzinach sztuki.

Języki obce

Od początku w poszerzonym zakresie uczymy języka angielskiego.

Jako drugiego języka - języka migowego.

 

Filozofia w szkole? Czemu nie?

Od pierwszej klasy podczas warsztatów filozoficznych dociekamy szukamy pytań i odpowiedzi.

Podczas regularnych spotkań poznajemy twórców, artystów.

Wycieczki i współpraca z instytucjami kultury wzbudza  u naszych uczniów potrzebę uczestniczenia

w wydarzeniach kulturalnych, wartościowania, a także tworzenia kultury.

 

Emocje są ważne!

Duży nacisk kładziemy na rozwój  emocjonalny i społeczny naszych wychowanków.

Nasz uczeń staje się człowiekiem coraz bardziej świadomym siebie - swoich mocnych i słabych stron. Potrafi radzić sobie w otaczającej go rzeczywistości. Emocji, także tych negatywnych nie da się uniknąć. Ale można nauczyć się radzenia sobie z nimi.

Nasza szkoła w pigułce

Nasze cele, nasze wartości

Kompetencje

Różne: społeczne, życiowe i interpersonalne - ważniejsze niż twarda wiedza. Wierzymy to one pozwolą dzieciom dobrze funkcjonować w świecie przyszłości i zdobywać wiedzę.

Dobre relacje

Uczymy się funkcjonować w szacunku do siebie nawzajem i pokojowo rozwiązywać konflikty. Nie udajemy, że ich nie ma, bo nie ma możliwości by ich nie było. Są one potrzebne, aby nauczyły nas znajdować rozwiązania.  Korzystamy z możliwości rozmów w kręgu i bloku zwanego Listą Spraw.

Zasady

Współtworzone i chętnie współstrzeżone (!) przez dzieci – dają poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności. Porządkują codzienne życie i pomagają skupiać się na tym co ważne

Ruch i świeże powietrze

Wychodzimy tak często jak się da, często realizujemy zajęcia poza budynkiem szkoły, spacerujemy do pobliskiego lasu, w szkole ćwiczymy np. jogę …

Nowe technologie

Nie uciekamy od nich, na co dzień pracujemy z kodami QR, montażem video, programujemy i kodujemy by być gotowymi na wyzwania przyszłości.

Zajęcia dodatkowe

Umożliwiamy realizację każdych zajęć dodatkowych, na które zbierze się grupa zainteresowanych, bloki startują po 15tej.

Rodzice

Niezwykle ważna część Collegium Artes: wrażliwi, uważni i świadomi tego co w szkole się dzieje. Aktywnie, w różnych formułach uczestniczą w życiu i budowie szkoły. 

Warunki do rozwoju

Bez ocen, sprawdzianów, narzucających tempo i tematykę podręczników, dzwonków, pośpiechu i natłoku zadań dziecięce głowy są spokojniejsze i w pełni otwarte na stawiane przed nimi wyzwania.

Gamifikacja

Program zamieniliśmy w grę, a fascynujące fabuły i mechanizmy inspirowane grami całkowicie niepostrzeżenie wciągają uczniów w świat wiedzy.

Dobre maniery

Dla nas to nie relikt! Życzliwość, magiczne słowa, szacunek, wspieranie się nawzajem definiują nasze człowieczeństwo od najmłodszych lat.

Światopogląd

Stwarzamy warunki do zrozumienia i docenienia naszej kultury, tradycji, wartości, a  także do poznawania i szanowania odmienności różnych kultur.

Filozofia

Już od pierwszej klasy podczas warsztatów filozoficznych dociekamy, szukamy pytań i odpowiedzi. W edukacji wczesnoszkolnej podejmujemy tematy bliskie każdemu : rzecz ma się głównie o prawach i wartościach.

Przedsiębiorczość

Uczymy się jej od zerówki. Zdobywamy składniki, mierzymy, ważymy, liczymy, produkujemy, a produkt sprzedajemy (najczęściej są to kulinarne popisy) Za zarobione pieniądze np. jedziemy na wycieczkę.

Sztuka

Bliskość sztuki, obecność artystów i kulturalne wyprawy budują poczucie estetyki, wspierają proces uczenia się i mocno poszerzają nasze horyzonty. 

Uważność

Na regularnych zajęciach pracujemy nad sobą, swoją koncentracją i obecnością. Pomaga nam to w uczeniu się i funkcjonowaniu w grupie.

Wyzwania

Pomagają nam budować pewność siebie i swoich umiejętności, dlatego by przełamywać własne bariery często próbujemy czegoś nowego

Języki obce

Od początku w poszerzonym zakresie uczymy języka angielskiego, który wkrada się do większości naszych codziennych projektów, jako drugi język obecny jest u nas język migowy

Edukacja rówieśnicza

Naturalna i życzliwa. Nieoceniona w procesie adaptacji nowych uczniów. Starsi stażem wprowadzają nowych uczniów w zasady, plan dnia i specyfikę naszej pracy, potem są gotowi do realizacji wspólnych projektów, gdzie różnice wieku nie mają znaczenia. 

Kadra

Naszej kadrze stawiamy wysokie wymagania; nauczyciele przede wszystkim muszą umieć wyjść poza sztywne ramy schematów tradycyjnej edukacji.

Jeżeli bliskie są Ci te wartości i cele - zapraszamy do naszej szkoły!

bottom of page