top of page

Język Angielski w Collegium Artes

Stawiamy na angielski! Język ten towarzyszy nam nie tylko podczas obowiązkowych godzin lekcyjnych, ale również w rozszerzonym zakresie na dodatkowych zajęciach. 

Dodatkowo angielski wpleciony jest w zajęcia projektowe i jest w tym przypadku sposobem, a nie celem samym w sobie. Uczniowie mają dzięki temu okazję do wykorzystania swoich zasobów w praktyce i codziennej komunikacji.

W roku 2023/24 nasza szkoła uczestniczy w kilku projektach związanych z językiem angielskim: 

bottom of page