top of page

ZAJĘCIA W COLLEGIUM ARTES
czyli JAK WYGLĄDA NASZ DZIEŃ?

Mamy rutynę i bardzo sobie ją cenimy. Znany porządek dnia służy wszystkim i daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Nasz dzień jest podzielony na bloki zajęć i przerw. W naszej codzienności jest jednak również mnóstwo spontanicznych działań, które wprowadzają wiele radości, rozwijają kreatywność i uczą szybkiego reagowania na potrzeby chwili. Nie trzymamy się więc kurczowo ram i planów. Bywa, że poszczególne bloki trwają krócej lub dłużej. Wszystko zależy od tego jak nam się pracuje, a samo życie nieustannie podsuwa nam coraz nowe pomysły, ludzi i wydarzenia.

156324322_3596949343765291_3193775635714058154_n.jpg
IMG_20210930_155934.jpg
IMG_20211005_123226.jpg

Godzina 8 do 9

Dzieci mają czas na swobodną zabawę, rozmowy, czy po prostu poranną drzemkę:) 

Jest to także moment na wspólne zaplanowanie dnia. 

Godzina 9 do 12:30

Czas zajęć obowiązkowych. W ramach tych zajęć realizowana jest tzw. podstawa programowa. Rozkład zajęć i czas trwania lekcji, przerwy określa nauczyciel, w zależności od potrzeb klasy. W tych godzinach jest też czas na śniadanie.

Godzina 12:30 do 13:30

Czas wolny i obiad.

Godzina 13:30 do 14:30

Zajęcia rozwojowe wynikające z koncepcji CA.

Są to m.in. filozofia, język migowy, uważność, pokazy artystyczne, warsztaty etc ( część opisów - zobacz poniżej)

Godzina 14:30 do ...

Od tej godziny można już odbierać dzieci. Dzieci, które pozostają w szkole są nadal pod opieką wychowawców, ale jest to dla nich czas wolny. Mogą nadal wykonywać prace przy stolikach, bawić się lub wyjść na werandę lub na dwór. Jest to najczęściej czas tzw. kreatywnej nudy. Dzieci są pod opieką nauczycieli tak długo jak to konieczne.

Po godzinie 15:00

W szkole odbywają się zajęcia dodatkowe, których dobór zależy tylko i wyłącznie od deklaracji uczniów i rodziców. Zajęcia te są dodatkowo odpłatne.

Nauczanie interdyscyplinarne i kontekstowe

Każdy uczy się inaczej i potrzebuje innych metod, narzędzi, inspiracji i wsparcia.  Dzięki zajęciom interdyscyplinarnym uczniowie lepiej rozumieją w jaki sposób wiedza z różnych obszarów łączy się i jak ją można wykorzystywać. 

 

Jak to się odbywa?
 

Nikogo nie trzeba przekonywać, że aby się czegoś nauczyć musimy to zrozumieć. A do zrozumienia potrzebny jest kontekst. ,,Kucie" na pamięć bez zrozumienia jest mało efektywne. Dzięki wielokierunkowości, przekazywaniu i doświadczaniu różnych obszarów dziecko uczy się dostrzegać powiązania pomiędzy różnymi dziedzinami.

W dzisiejszych czasach ogromnych przemian i dostępności informacji dzięki uczeniu interdyscyplinarnemu rozwijamy u dzieci kompetencje pozwalające na łączenie i rozumienie różnorodnych informacji i umiejętności. Uczą się zastosowania wiedzy w różnych sytuacjach.

 

Przykład z naszego ,,podwórka": dzieci zainicjowały otwarcie kawiarenki.  Została otwarta ponieważ dzieci dostrzegły potrzebę spotkań rodziców, nie chcieli aby musieli rozmawiać przed szkołą. Trzeba było wyszukać informacje jak sporządzić biznesplan a potem zaciągnąć pożyczkę od rodziców (trochę bolało jak trzeba było oddać więcej niż się pożyczyło). Zaplanowali zakupy i zebrali zasoby. Wymyślili nazwę dla kawiarenki SPOTKawka Za każdym razem gdy chcą w niej sprzedać wytworzone produkty muszą skalkulować cenę, stworzyć kampanię reklamową i zorganizować sprzedaż. Za zarobione pieniądze finansują swoje cele np. wyjazdy lub wyposażenie swoich klas.

 

Prowadząc kawiarenkę niejako przy okazji uczniowie nabywają umiejętność wyszukiwania informacji, liczenia, pisania, projektowania, a także podstaw marketingu i reklamy. Przepracowanie, zapamiętanie i wykorzystywanie wiedzy odbywa się w przyjemnej atmosferze. Planowanie wycieczki za zarobione pieniądze to znowu: geografia, przyroda, umiejętność korzystania z internetu, pisanie notatek,  liczenie, samodzielne ,,załatwienie". Potem satysfakcja i radość bycia na super wyprawie.

Zawsze są okoliczności do uczenia kontekstowego i interdyscyplinarnego!

METODYKA NAUCZANIA

Autorskie zajęcia koncepcyjne
są to zajęcia dostarczane w ramach czesnego.

GAMIFIKACJA

Zastosowanie mechanizmów z gier pozwala na zindywidualizowanie procesu uczenia poprzez dochodzenie do celu różnymi ścieżkami wybieranymi indywidualnie przez ucznia zgodnie z jego poziomem wiedzy, zainteresowaniami, talentem, chęcią rozwoju. Program został zamieniony w grę, z fabułą atrakcyjną dla danego przedziału wiekowego.

Zamiana nauki w grę :

- daje możliwość wyboru

- daje dziecku szansę podejmowania kolejnych prób

- uczy współpracy

- stymuluje do myślenia logicznego i strategicznego

- brak ocen, dzieci osiągają wyniki adekwatne do indywidualnych możliwośc

więcej o gamifikacji

 

FILOZOFIA

to cykl warsztatów, które uczą pytać, definiować, dociekać, zastanawiać się, dążyć i drążyć, dyskutować , mieć własne zdanie, szanować zdanie innych.

 

JĘZYK MIGOWY

ten język 3D rozwija: wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne, logiczne myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową. Uczy świadomości swojego ciała, uspokaja, łagodzi stres,

jest wspaniałą zabawą.

 

POKAZY EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE

to comiesięczne prezentacje, dzięki którym uczniowie mają możliwość poznania artystów prezentujących różne dziedziny sztuki. 

Ogromną wartością tych spotkań jest możliwość aktywnego uczestnictwa w części warsztatowej.

 

ROCZNE PROJEKTY ARTYSTYCZNE

w klasach I-IV uczniowie realizują projekty, które pozwolą im na poznanie i spróbowanie swoich możliwości w różnych dziedzinach. W V klasie zadecydują  o swojej "specjalizacji" wybierając te obszary, które najbardziej im odpowiadają. Efektem tych corocznych projektów będą: wystawy, pokazy, koncerty, prezentacje, przedstawienia etc.

TRENING UWAŻNOŚCI

Zajęcia: Nasze zajęcia
bottom of page