zapisy do klas: 0 , 1 , 2
trwają

SZKOŁA PODSTAWOWA COLLEGIUM ARTES to nowa prywatna szkoła, która powstała w jednym celu: umożliwienia naszym uczniom nauki, rozwoju i kreatywności każdego dnia. Dzięki naszemu wyjątkowemu podejściu do edukacji i prawdziwie zaangażowanemu personelowi pomagamy uczniom rozwijać się zarówno
w zakresie naukowym, jak i sferze osobistej. Podstawa programowa nie jest celem, a środkiem
do wspierania rozwoju dziecka. Dajemy dzieciom prawo do pytań, popełniania błędów, samodzielnego dochodzenia i rozwiązywania problemów. Jesteśmy po to, aby wyzwolić w dziecku poczucie ciekawości poznawania świata, tak aby samo szukało odpowiedzi. Program zamieniliśmy w grę.
Dzięki zastosowaniu schematów z gier  nauka staje się dla uczniów wyzwaniem. Mają określony cel,
od ich decyzji, zaangażowania zależy jak i kiedy go osiągną.
Nasza koncepcja zakłada realizowanie rocznych projektów artystycznych podczas których uczniowie mają możliwość spróbowania swoich możliwości w różnych obszarach. Od początku w poszerzonym zakresie uczymy języka angielskiego. Jako drugiego języka - języka migowego. Od pierwszej klasy  podczas warsztatów filozoficznych dociekamy szukamy pytań i odpowiedzi. Podczas regularnych spotkań poznajemy twórców, artystów. Wycieczki i współpraca z instytucjami kultury wzbudza  u naszych uczniów potrzebę uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, wartościowania a także tworzenia kultury.
Duży nacisk kładziemy na rozwój  emocjonalny i społeczny naszych wychowanków.
Nasz uczeń staje się człowiekiem coraz bardziej świadomym siebie - swoich mocnych i słabych stron. Potrafi radzić sobie w otaczającej go rzeczywistości.

 

Nie to jest rzeczą najważniejszą, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś

John Lubbock

 

+48 881 601 007

  • Instagram
  • Facebook

©2020 by SZKOŁA PODSTAWOWA COLLEGIUM ARTES.