NIE CZEKAJ, DOŁĄCZ DO NAS!

SZKOŁA PODSTAWOWA COLLEGIUM ARTES

Kameralna szkoła z autorską koncepcją, która nie tylko jest miejscem uczenia się i wykorzystywania zdobytych umiejętności, ale przede wszystkim odkrywania, rozwijania i realizowania pasji.


Podstawa programowa nie jest celem, a środkiem do wspierania rozwoju dziecka.

Dajemy dzieciom prawo do pytań, popełniania błędów, samodzielnego dochodzenia i rozwiązywania problemów. Jesteśmy po to, aby wyzwolić w dziecku poczucie ciekawości poznawania świata, tak aby samo szukało odpowiedzi.

Czy jesteśmy szkołą alternatywną?

Na pewno jesteśmy alternatywą dla tych którzy szukają szkoły innej niż ta którą oferuje nasz system edukacji. Czerpiemy z różnych systemów edukacyjnych i tworzymy taki który będzie najbardziej przyjazny Twojemu dziecku. Collegium Artes to Szkoła tutaj, teraz, dla ciebie, dla przyszłości Twojego dziecka.


Program zamieniliśmy w grę.

Dzięki zastosowaniu schematów z gier  nauka staje się dla uczniów wyzwaniem. Mają określony cel,

od ich decyzji, zaangażowania zależy jak i kiedy go osiągną. Gamifikacja jest metodą która wykorzystujemy w codziennej pracy z dziećmi

Projekty artystyczne

Działania artystyczne aktywizują różne obszary i wspierają procesy uczenia się. Nasza koncepcja zakłada realizowanie rocznych projektów artystycznych, podczas których uczniowie mają możliwość spróbowania swoich możliwości w różnych dziedzinach sztuki.

Języki obce

Od początku w poszerzonym zakresie uczymy języka angielskiego.

Jako drugiego języka - języka migowego.


Filozofia w szkole? Czemu nie?

Od pierwszej klasy podczas warsztatów filozoficznych dociekamy szukamy pytań i odpowiedzi.

Podczas regularnych spotkań poznajemy twórców, artystów.

Wycieczki i współpraca z instytucjami kultury wzbudza  u naszych uczniów potrzebę uczestniczenia

w wydarzeniach kulturalnych, wartościowania, a także tworzenia kultury.


Emocje są ważne!

Duży nacisk kładziemy na rozwój  emocjonalny i społeczny naszych wychowanków.

Nasz uczeń staje się człowiekiem coraz bardziej świadomym siebie - swoich mocnych i słabych stron. Potrafi radzić sobie w otaczającej go rzeczywistości. Emocji, także tych negatywnych nie da się uniknąć. Ale można nauczyć się radzenia sobie z nimi.

 
Art Fun

Być może nie każde dziecko w naszej szkole nauczy się wszystkiego co by chciało, ani tego co nam się wydaje, że powinno wiedzieć i potrafić.
Ale każdemu stworzymy możliwości ku temu