NIE CZEKAJ, DOŁĄCZ DO NAS!

IMG_20200415_222228_resized_20200415_102

SZKOŁA PODSTAWOWA COLLEGIUM ARTES

Autorska szkoła, która nie tylko jest miejscem uczenia się i wykorzystywania zdobytych umiejętności, ale przede wszystkim odkrywania, rozwijania i realizowania pasji.


Podstawa programowa nie jest celem, a środkiem do wspierania rozwoju dziecka.

Dajemy dzieciom prawo do pytań, popełniania błędów, samodzielnego dochodzenia i rozwiązywania problemów. Jesteśmy po to, aby wyzwolić w dziecku poczucie ciekawości poznawania świata, tak aby samo szukało odpowiedzi.


Program zamieniliśmy w grę.

Dzięki zastosowaniu schematów z gier  nauka staje się dla uczniów wyzwaniem. Mają określony cel,

od ich decyzji, zaangażowania zależy jak i kiedy go osiągną.

Projekty artystyczne

Nasza koncepcja zakłada realizowanie rocznych projektów artystycznych, podczas których uczniowie mają możliwość spróbowania swoich możliwości w różnych obszarach.


Języki obce

Od początku w poszerzonym zakresie uczymy języka angielskiego.

Jako drugiego języka - języka migowego.


Filozofia w szkole? Czemu nie?

Od pierwszej klasy podczas warsztatów filozoficznych dociekamy szukamy pytań i odpowiedzi.

Podczas regularnych spotkań poznajemy twórców, artystów.

Wycieczki i współpraca z instytucjami kultury wzbudza  u naszych uczniów potrzebę uczestniczenia

w wydarzeniach kulturalnych, wartościowania, a także tworzenia kultury.


Emocje są ważne!

Duży nacisk kładziemy na rozwój  emocjonalny i społeczny naszych wychowanków.

Nasz uczeń staje się człowiekiem coraz bardziej świadomym siebie - swoich mocnych i słabych stron. Potrafi radzić sobie w otaczającej go rzeczywistości.

 

Nie to jest rzeczą najważniejszą, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś

John Lubbock